Egzamin Certyfikowany Informatyk Śledczy

Aby przystąpić do egzaminu Certyfikowany Informatyk Śledczy konieczne jest spełnienie następujących wymogów:

 1. Złożyć wniosek formalny.
 2. Zaakceptować i zobowiązać się do przestrzegania zasad etyki związanych z zawodem informatyka śledczego.
 3. Udokumentować nieposzlakowaną przeszłość w postaci zaświadczenia o niekaralności lub zaświadczenia podpisanego przez jednego z członków Stowarzyszenia SIIŚ.
 4. Udokumentować ukończenie szkoleń organizowanych przez SIIŚ lub innych szkoleń kwalifikowanych w wymiarze minimum 45 godzin lekcyjnych. Obecnie uznawane jest uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Akademię Informatyki Śledczej (AIŚ), Guidance Software® (ścieżka EnCE®) oraz SANS® (szkolenie GIAC® CFA).
 5. Udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT lub informatyki śledczej w okresie co najmniej dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku.
 6. Ukończyć z wynikiem minimum 80% egzamin certyfikacyjny obejmujący swoim zakresem wiedzę dotyczącą zabezpieczania, analiz i najlepszych praktyk informatyki śledczej.

Certyfikaty wydawane przez SIIŚ są ważne przez okres 3 lat. Po tym okresie konieczne jest przystąpienie do procedury odnowienia certyfikacji na następujących zasadach:

 1. Wziąć udział w akceptowanych przez Stowarzyszenie szkoleniach w ilości minimum 20 godzin lekcyjnych.
 2. Alternatywnie ukończyć z wynikiem minimum 80% egzamin re-certyfikacyjny

Dodatkowe informacje:

 • Czas trwania egzaminu: 1 godz.
 • Warunki zaliczenia: Egzamin obejmuje 100 losowo wybranych pytań
 • Aby uzyskać wynik pozytywny należy uzyskać 80% poprawnych odpowiedzi