Praktyczny Kurs Informatyki Śledczej – Professional

Serdecznie zapraszamy na Praktyczny kurs informatyki śledczej – Professional, przygotowujące do egzaminu Certyfikowany Informatyk Śledczy.

Konstruując program szkoleń, kierowaliśmy się najlepszymi światowymi praktykami w zakresie organizacji treningów i egzaminowania osób, zajmujących się zawodowo kwestiami dowodu elektronicznego. Przygotowany program uwzględnia obowiązujące w Polsce regulacje prawne i jest dostosowany do krajowych realiów ekonomiczno – organizacyjnych.

Kolejny etap ścieżki szkoleniowej przygotowującej do egzaminu „Certyfikowany Informatyk Śledczy” to szkolenie Praktyczny kurs informatyki śledczej – Professional. Zarezerwowane jest ono dla osób, które uczestniczyły szkolenie na poziomie Specialist. Tematyka obejmuje przede wszystkim analizę aktywności użytkowników komputerów (przeglądane strony internetowe, otwierane pliki), ustalanie ich tożsamości i zachowań. W trakcie szkolenia dogłębnie zostanie omówiona kwestia wiadomości e-mail, czyli jak zweryfikować ich zawartość, pochodzenie oraz jak odczytać dane z programów pocztowych. Każdy etap szkolenia zostanie zakończony analizą otrzymanych wyników.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • biegłych sądowych,
 • ekspertów zajmujących się zagadnieniami informatyki śledczej,
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT,
 • osób na co dzień zajmujących się tematyką dowodu elektronicznego.

Cel: Zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu zabezpieczania danych cyfrowych oraz analiz w informatyce śledczej.

UWAGA! Szkolenie premiowane jest 14 punktami CPE dla posiadaczy certyfikatu CISSP

Korzyści:

 • umiejętność prowadzenia złożonych dochodzeń elektronicznych,
 • poznanie zaawansowanych technik wspierających pozyskiwanie danych elektronicznych,
 • możliwość analizy różnych kanałów informacji, którymi kluczowe dane mogą opuścić firmę
 • (np. e-mail, drukarka, przeglądarka internetowa),
 • zdolność zdobywania szczegółowych informacji o aktywności użytkowników.

Co zostanie omówione na szkoleniu:

 • metody złożonego indeksowania,
 • zdobywanie informacji o aktywności użytkowników,
 • sposoby ujawniania informacji zawartych w wiadomościach e-mail,
 • ustalanie danych o użytkowniku i jego sprzęcie,
 • odczytywanie danych z programów pocztowych,
 • analiza otrzymanych wyników,
 • przygotowanie raportu w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

Wymagania: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie kursu na poziomie Specialist.
Czas trwania: 2 dni po 7 godzin