Partnerzy Stowarzyszenia

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

ISSA Polska

ACFE Polska

Pallens