Praktyczny kurs informatyki śledczej – Specialist

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Praktyczny kurs informatyki śledczej – Specialist, przygotowujące do egzaminu Certyfikowany Informatyk Śledczy.

Konstruując program szkoleń, kierowaliśmy się najlepszymi światowymi praktykami w zakresie organizacji treningów i egzaminowania osób, zajmujących się zawodowo kwestiami dowodu elektronicznego. Przygotowany program uwzględnia obowiązujące w Polsce regulacje prawne i jest dostosowany do krajowych realiów ekonomiczno – organizacyjnych.

Szkolenie Praktyczny kurs informatyki śledczej – Specialist jest pierwszym z trzech szkoleń przygotowującym do egzaminu „Certyfikowany Informatyk Śledczy”. W części teoretycznej szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z najlepszymi praktykami informatyki śledczej. Rozległa część praktyczna szkolenia, poza przedstawieniem metod przygotowania środowiska do analizy i pozyskiwania informacji cyfrowych oraz technik poszukiwania tzw. śladów ulotnych, da uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy o sposobach wyodrębniania, zabezpieczania i analizy danych.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • biegłych sądowych,
 • ekspertów zajmujących się zagadnieniami informatyki śledczej,
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT,
 • osób na co dzień zajmujących się tematyką dowodu elektronicznego.

Cel: Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu problematyki zabezpieczania danych cyfrowych oraz analiz w informatyce śledczej.

UWAGA! Szkolenie premiowane jest 14 punktami CPE dla posiadaczy certyfikatu CISSP

Korzyści:

 • umiejętność samodzielnego prowadzenia dochodzeń elektronicznych,
 • umiejętność zabezpieczenia materiału dowodowego w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej,
 • możliwość reagowania na incydenty naruszenia bezpieczeństwa informatycznego (np. fraudy, wycieki danych, nielojalność pracownicza, nadużycia),
 • ograniczenie kosztów prowadzenia dochodzeń wewnętrznych,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej na rozwój w dalszych obszarach informatyki śledczej.

Co zostanie omówione na szkoleniu:

 • przygotowanie do analizy i pozyskiwania danych,
 • techniki pozyskiwania śladów,
 • wyodrębnianie danych,
 • wyszukiwanie danych,
 • filtrowanie danych,
 • przygotowanie raportu w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

Wymagania: Dobra, praktyczna znajomość systemów Microsoft Windows.
Czas trwania: 2 dni po 7 godzin