Praktyczny Kurs Informatyki Śledczej – Expert

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Praktyczny kurs informatyki śledczej – Expert, przygotowujące do egzaminu Certyfikowany Informatyk Śledczy.

Konstruując program szkoleń, kierowaliśmy się najlepszymi światowymi praktykami w zakresie organizacji treningów i egzaminowania osób, zajmujących się zawodowo kwestiami dowodu elektronicznego. Przygotowany program uwzględnia obowiązujące w Polsce regulacje prawne i jest dostosowany do krajowych realiów ekonomiczno – organizacyjnych.

Trzecie, ostatnie ze szkoleń, w ramach przygotowania do egzaminu „Certyfikowany Informatyk Śledczy” to Praktyczny kurs informatyki śledczej – Expert. Kurs został przygotowany dla osób, które chcą zostać ekspertami informatyki śledczej i tym samym odznaczać się wybitnymi umiejętnościami w tej dziedzinie. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają metody sprawdzania, jakie aplikacje i kiedy były uruchamiane, przeprowadzą analizę dysków i plików w celu wyodrębnienia z nich danych. Spotkanie dostarczy też wiedzę w temacie odzyskiwania haseł Windows, rekonstrukcji macierzy oraz analizy rejestru Windows.

Szkolenia przeznaczone jest dla:

 • biegłych sądowych,
 • ekspertów zajmujących się zagadnieniami informatyki śledczej,
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT,
 • osób na co dzień zajmujących się tematyką dowodu elektronicznego.

Cel: Zdobycie eksperckiej wiedzy z zakresu zabezpieczania danych cyfrowych oraz analiz w informatyce śledczej.

UWAGA! Szkolenie premiowane jest 14 punktami CPE dla posiadaczy certyfikatu CISSP

Korzyści:

 • umiejętność prowadzenia zaawansowanych analiz śledczych w obrębie rozległych infrastruktur sieciowych,
 • zapoznanie się z najbardziej zaawansowanymi metodami analizy danych,
 • możliwość prowadzenia wnikliwych dochodzeń dzięki umiejętności sprawdzenia typu aplikacji i czasu ich uruchomienia,
 • poznanie wartościowych, dodatkowych źródeł dowodów elektronicznych (np. plik wymiany, miniatury plików).

Co zostanie omówione na szkoleniu:

 • specyfika elektronicznego materiału dowodowego,
 • prawne aspekty informatyki śledczej,
 • wybrane zagadnienia dotyczące elektronicznego materiału dowodowego na gruncie postępowania karnego, cywilnego oraz administracyjnego,
 • metody sprawdzania, jakie aplikacje i kiedy były uruchamiane,
 • analiza plików oraz dysków, pod kątem wyodrębnienia z nich danych,
 • wyszukiwanie plików miniatur i pozyskiwanie z nich informacji,
 • rekonstrukcja macierzy,
 • odzyskiwanie haseł Windows,
 • przygotowanie raportu w zgodzie z najlepszymi praktykami informatyki śledczej.

Wymagania: Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie kursu na poziomie Professional.

Czas trwania: 2 dni po 7 godzin.