Członkowie i partnerzy

Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej zostało zarejestrowane 23 października 2008 roku po ponad półrocznym procesie rejestracyjnym. Potrzebę takiej inicjatywy zainicjalizowali i wsparli praktycy i teoretycy spotykający się na co dzień z problematyką dowodu elektronicznego, a wśród nich:

CZŁONKOWIE HONOROWI

Prof. dr hab. Andrzej Adamski

Jest wykładowcą prawa karnego, kryminologii i prawa komputerowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Główną domeną jego zainteresowań naukowych jest przestępczość komputerowa oraz ochrona prywatności i danych osobowych.

Prof. dr hab. Tadeusz Widła

Kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji z kryminalistyki, z zakresu sądowej oceny dowodów i logiki dowodzenia sądowego.