Misja, wizja i cele

Popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki śledczej oraz wprowadzanie nowych, dobrych standardów w zakresie postępowania z dowodami elektronicznymi, jest głównym celem Instytutu Informatyki Śledczej.

Instytut Informatyki Śledczej zrzeszając ekspertów informatyki śledczej, prawników oraz entuzjastów jest w stanie przedstawiać wspólne rozwiązania dotyczące zagadnień informatyki śledczej.

Głównym celem Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy dotyczącej zabezpieczenia, analizy i wskazywania elektronicznych materiałów dowodowych, możliwości ich wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnątrz-korporacyjnym dochodzeniu wyjaśniającym.

 • Ważnym kierunkiem działań edukacyjnych stowarzyszenia jest pozyskiwanie w sposób profesjonalny Elektronicznego materiału dowodowego, który jest wykorzystywany na sali rozpraw.
 • Przewagą Stowarzyszenia są z pewnością jego członkowie, którzy mogą wnieść rzeczowy, profesjonalny i merytoryczny głos podczas opiniowania aktów prawnych związanych z nowymi rodzajami przestępstw dokonywanych z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.
 • Ważnym elementem jest również wskazanie problemów, z którymi zderzają się biegli informatycy, w obliczu pojawiania się dowodów elektronicznych pochodzących z nowych źródeł w wyniku rozwoju technologii teleinformatycznych.

Główne cele Stowarzyszenia:

 • Promocja wiedzy z zakresu informatyki śledczej
 • Integracja środowiska biegłych i ekspertów
 • Wspólne rozwiązywanie problemów związanych z opiniowaniem
 • Wskazywanie problemów prawnych, z którymi spotykają się biegli
 • Współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania
 • Konferencje
 • Szkolenia, seminaria
 • Publikacje
 • Opinie
 • Badania, ankiety, statystyki