Dołącz do nas

Do kogo skierowane jest Stowarzyszenie?

Inicjatywa Stowarzyszenia skierowana jest dla ludzi pasjonujących się tematyką związaną z elektronicznym materiałem dowodowym, prawem nowych technologii, bezpieczeństwem informacji czy reakcją na incydenty informatyczne tj.:

  • do biegłych sądowych z zakresu informatyki,
  • do specjalistów IT,
  • do teoretyków i prawników związanych z nowymi technologiami.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Działalność Stowarzyszenia to:
Popularyzacja wiedzy specjalistycznej, konferencje i szkolenia

Jedną z podstawowych form działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy dotyczącej zabezpieczenia, analizy i wskazywania elektronicznych źródeł dowodowych, możliwości ich wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnątrz-korporacyjnym dochodzeniu wyjaśniającym.

Stowarzyszenie w oparciu o najlepsze umiejętności i doświadczenie swych członków prowadzić będzie szeroko zakrojoną działalność szkoleniową. Cechą wyróżniającą będzie z pewnością dobór wykładowców, których grono stanowią praktycy zawodowo zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć, informatyką śledczą, bezpieczeństwem informacji, a z drugiej strony procesualiści teoretycy prawa specjalizujący się w kryminalistyce. Szkolenia Instytutu Informatyki Śledczej są miejscem pozwalającym otrzymać pełną i kompletną wiedzę dotyczącą elektronicznego materiału dowodowego.

Najlepsze praktyki, światowe standardy

Suma doświadczeń oraz wiedzy osób tworzących Stowarzyszenie pozwala na wykreowanie najlepszych praktyk i standardów, związanych z zabezpieczaniem i przetwarzaniem cyfrowych dowodów przestępstw, nadużyć oraz incydentów w polskich realiach prawnych i technicznych.

Standardy są oparte o najlepsze wzorce międzynarodowe – Europy Zachodniej i USA.

Nasze działania w tym zakresie mają na celu standaryzację wszystkich czynności wykonywanych zarówno w przypadku zabezpieczenia sprzętu komputerowego i innych cyfrowych nośników danych na potrzeby organów ścigania, jak i w przypadku wewnętrznego dochodzenia wyjaśniającego nadużycia w organizacji.

Publikacje naukowe, badania i prace rozwojowe

Skupiając osoby parające się na co dzień pracą naukową, aktywnie działające na polskich uczelniach, Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej wspiera i inspiruje publikacje naukowe związane z problematyką elektronicznego materiału dowodowego, przestępczości w cyberprzestrzeni i innymi zagadnieniami będącymi w polu zainteresowań członków Stowarzyszenia.

Opinia Stowarzyszenia jest głosem eksperckim w zakresie interpretacji prawnych dotyczących elektronicznych materiałów dowodowych. Publikacje naukowe i wyniki badań przeprowadzanych wraz z Instytutem stanowią podstawowe i najpełniejsze źródło wiedzy dla wszystkich specjalistów zajmujących się powyższą problematyką.

Co zyskujesz będąc członkiem Stowarzyszenia?

Obecność w Stowarzyszeniu to również szansa autopromocji poprzez prelekcje i publikacje podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut. Członkowie stowarzyszenia często udzielają także głosu eksperckiego w środkach masowego przekazu. Członkostwo w Instytucie Informatyki Śledczej to szansa na rozwijanie swoich kompetencji i zainteresowań.

Co Stowarzyszenie oferuje swoim członkom?

  • Bezpłatne wejściówki lub zniżki na szkolenia i konferencje organizowane lub współorganizowane przez Instytut Informatyki Śledczej.
  • Zniżki oraz bezpłatne wejściówki na szkolenia i konferencje organizowane przez naszych partnerów, m.in. takie jak: konferencje SEMAFOR, Secure, SecDay, seminarium InfoTRAMS, Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji.
  • Dostęp do forów w mediach społecznościowych, na których można podzielić się wiedzą lub uzyskać pomoc we wszelkich problemach związanych z informatyką śledczą.
  • Możliwość umieszczenia informacji o sobie na stronie Stowarzyszenia, co może być doskonałą forma reklamy.
  • Możliwość publikacji w ramach naszych wydawnictw.
  • Legitymację członkowską potwierdzającą status członka Stowarzyszenia.