Dołącz do nas

dolacz-do-nas

Do kogo skierowane jest Stowarzyszenie?

Inicjatywa Stowarzyszenia skierowana jest dla ludzi pasjonujących się tematyką związaną z elektronicznym materiałem dowodowym, prawem nowych technologii, bezpieczeństwem informacji czy reakcją na incydenty informatyczne tj.:

 • do biegłych sądowych z zakresu informatyki,
 • do specjalistów IT,
 • do teoretyków i prawników związanych z nowymi technologiami.
Dołącz do nas – Pobierz deklarację członkowską

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Działalność Stowarzyszenia to:
Popularyzacja wiedzy specjalistycznej, konferencje i szkolenia

Jedną z podstawowych form działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy dotyczącej zabezpieczenia, analizy i wskazywania elektronicznych źródeł dowodowych, możliwości ich wykorzystania w procesie sądowym czy też wewnątrz-korporacyjnym dochodzeniu wyjaśniającym.

Stowarzyszenie w oparciu o najlepsze umiejętności i doświadczenie swych członków prowadzić będzie szeroko zakrojoną działalność szkoleniową. Cechą wyróżniającą będzie z pewnością dobór wykładowców, których grono stanowią praktycy zawodowo zajmujący się zarządzaniem ryzykiem nadużyć, informatyką śledczą, bezpieczeństwem informacji, a z drugiej strony procesualiści teoretycy prawa specjalizujący się w kryminalistyce. Szkolenia Instytutu Informatyki Śledczej będą jedynym miejscem w Polsce pozwalającym otrzymać pełną i kompletną wiedzę dotyczącą elektronicznego materiału dowodowego.

Najlepsze praktyki, światowe standardy

Suma doświadczeń oraz wiedzy osób tworzących Stowarzyszenie pozwoli nam na wykreowanie najlepszych praktyk i standardów, związanych zabezpieczaniem i przetwarzaniem cyfrowych dowodów przestępstw, nadużyć oraz incydentów, w polskich realiach prawnych i technicznych.

Standardy te będą oparte o najlepsze wzorce międzynarodowe – Europy Zachodniej i USA.

Nasze działania w tym zakresie mają na celu standaryzację wszystkich czynności wykonywanych zarówno w przypadku zabezpieczenia sprzętu komputerowego i innych cyfrowych nośników danych na potrzeby organów ścigania, jak i w przypadku wewnętrznego dochodzenia wyjaśniającego nadużycia w organizacji.

Publikacje naukowe, badania i prace rozwojowe

Skupiając osoby parające się na co dzień pracą naukową, aktywnie działające na polskich uczelniach, Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej będzie wspierał i inspirował publikacje naukowe związane z problematyką elektronicznego materiału dowodowego, przestępczości w cyberprzestrzeni i innymi zagadnieniami będącymi w polu zainteresowań członków Stowarzyszenia.

Dołącz do nas – Pobierz deklarację członkowską

Dalekosiężnym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której opinia Stowarzyszenia będzie swego rodzaju wykładnią w zakresie interpretacji prawnych dotyczących elektronicznych materiałów dowodowych. Publikacje naukowe i wyniki badań przeprowadzanych wraz z Instytutem stanowiłyby podstawowe i najpełniejsze źródło wiedzy dla wszystkich specjalistów zajmujących się powyższą problematyką.

Co zyskujesz będąc członkiem Stowarzyszenia?

Obecność w Stowarzyszeniu to szansa autopromocji poprzez prelekcje i publikacje w wydawnictwach dedykowanych, takich jak „Magazyn informatyki śledczej” oraz z głosem eksperckim w środkach masowego przekazu. Członkostwo w Instytucie Informatyki Śledczej to szansa na rozwijanie swoich kompetencji i zainteresowań.

Co Stowarzyszenie oferuje swoim członkom?

 • Zniżki na szkolenia i konferencje organizowane przez Instytut Informatyki Śledczej.
 • Zniżki oraz darmowe wejściówki na szkolenia i konferencje organizowane przez naszych partnerów, takich jak: konferencje SEMAFOR, Secure, SecDay, seminarium InfoTRAMS, Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji.
 • Newsletter, czyli porcję najważniejszych informacji dotyczących Stowarzyszenia i nie tylko.
 • Bezpłatną subskrypcję kwartalnika „Magazyn informatyki Śledczej”.
 • Dostęp do forum oraz blogu, na których można podzielić się wiedzą lub uzyskać pomoc we wszelkich problemach związanych z informatyką śledczą.
 • Możliwość umieszczenia informacji o sobie na stronie Stowarzyszenia, co może być doskonałą forma reklamy.
 • Możliwość publikacji w ramach naszych wydawnictw.
 • Legitymację członkowską potwierdzającą status członka Stowarzyszenia.

Procedura przyjęcia do Stowarzyszenia

 1. Należy pobrać i uzupełnić deklarację
 2. Kandydat powinien uzyskać rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Przesłać w/w dokumenty pocztą na adres Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
  Ul. Piotrowicka 61
  40-723 Katowice
 1. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone bez zbędnej zwłoki na posiedzeniu Zarządu. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Stowarzyszenia kandydat będzie poproszony o uiszczenie składki członkowskiej, w wysokości 100 złotych rocznie. Po zakończeniu tego etapu kandydat otrzyma legitymację członkowską i zostanie oficjalnie przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej.

Składka członkowska

Składka członkowska wynosi 100 zł i obowiązuje na dany rok.

Nowi członkowie powinni wpłacić składkę członkowską niezwłocznie po przyjęciu do Stowarzyszenia. Po opłaceniu składki członkowskiej otrzymają legitymację członkowską, ważną do końca danego roku.

Składkę za kolejny rok należy wpłacić do 15 grudnia roku poprzedniego na rachunek:
MILLENIUM BANK 31 1160 2202 0000 0001 2454 6985

Dołącz do nas – Pobierz deklarację członkowską