Członkowie założyciele

Marek Bentkowski
Posiada szereg doświadczeń zawodowych w zakresie poszukiwania i analizy informacji w formie cyfrowej. Jest biegłym sądowym z zakresu informatyki z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Specjalizuje się w dochodzeniach związanych z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz przestępstwami przeciwko dokumentom. Posiada certyfikat EnCase Certified Examiner oraz certyfikaty: CISA (Certified Information Systems Auditor) oraz Practical Skills Assessment Windows Forensics. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „tajne” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oprócz IIŚ, Marek Bentkowski jest członkiem Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych – ISACA.

Mgr Marek Chromik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2007 roku obronił pracę magisterską w katedrze kryminalistyki, na temat informatyki śledczej i podsłuchu komputerowego. Badania z zakresu dowodów elektronicznych i informatyki śledczej pod kątem techniki i taktyki kryminalistycznej kontynuuje w ramach seminariów doktoranckich na katedrze kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Autor wielu szkoleń i wykładów z zakresu informatyki śledczej, kierowanych w szczególności dla prokuratorów i służb.

Tomasz Dyrda
Specjalista, członek Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych. Obecnie menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, odpowiedzialnym za nadzorowanie i prowadzenie projektów z zakresu informatyki śledczej, przetwarzania i analizy dużych wolumenów danych, zapobiegania, monitorowania i wykrywania nadużyć i nieprawidłowości.

Mateusz Hajnysz
Praktyk, specjalista zajmujący się informatyką śledczą, eDiscovery oraz dochodzeniową analizą danych. W chwili obecnej doświadczony analityk w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young, odpowiedzialny za realizację projektów dochodzeniowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Bartłomiej Kowalczyk
Menedżer w w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Ernst & Young. Od wielu lat związany z branżą audytu śledczego, compliance i anti-fraud. Posiada bardzo bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów śledczych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Zajmował się również audytem finansowym, kontrolą oraz audytem wewnętrznym. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu zwalczania nadużyć. Jest częstym prelegentem na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce anti-fraud i compliance. Posiada certyfikaty CIA i CFE.

Przemysław Krejza
Praktyk, specjalista informatyki śledczej od lat zajmujący się tą tematyką. Twórca największych w Polsce laboratoriów informatyki śledczej i odzyskiwania danych. Autor wielu publikacji związanych z tą tematyką. Obecnie dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Mediarecovery.

dr Arkadiusz Lach
Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UMK w Toruniu. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i europejskim prawie karnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny procesu karnego, przestępczości komputerowej i prawa nowych technologii, w tym monografii „Dowody elektroniczne w procesie karnym”. Uczestnik wielu konferencji oraz seminariów krajowych i międzynarodowych.

Monika Laske
Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym związanym z nowymi technologiami i prawami własności intelektualnej. Aktywny członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. Prowadzi w Warszawie znaną w całej Polsce kancelarię adwokacką.

Sebastian Małycha
Prezes zarządu i dyrektor handlowy Mediarecovery. Z sukcesem dokonał przekształcenia firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych, w liczącą się spółkę z zakresu bezpieczeństwa IT, dysponującą największym w tej części Europy laboratorium informatyki śledczej. Autor strategii wprowadzenia do Polski dużych systemów i platform dedykowanych informatyce śledczej i bezpieczeństwu informacji o nazwach EnCase i NetWitness. Członek organizacji pozarządowych zajmujących się krzewieniem edukacji informatycznej: Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej.

Mgr Marcin Szymczak
Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Absolwent UŚ, gdzie obronił pracę magisterską na Katedrze Prawa Cywilnego ze specjalnością prawa własności intelektualnej. Ukończył Studia Podyplomowe Prawa Autorskiego UJ oraz Podyplomowe Studium Prawa Dowodowego z Elementami Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, Centrum Nauk Sądowych UW, gdzie złożył pracę dyplomową „Biegły z zakresu informatyki śledczej w postępowaniu karnym”. Wcześniej prokurator Prokuratury w Katowicach gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Obecnie Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.

Dariusz Walczak
Liczący się biegły z zakresu informatyki od wielu lat. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Praktyk, zajmujący się bezpieczeństwem i administracją systemami informatycznymi od lat 90-tych.

Tomasz Tatar
Absolwent Politechniki Śląskiej. Jedna z nielicznych osób w kraju dysponująca szczegółową wiedzą z zakresu profesjonalnych rozwiązań sprzętowo-programowych pozwalających na budowę kompleksowych systemów reakcji na incydenty. W Mediarecovery odpowiedzialny za testowanie oraz wdrażanie sprzętu i oprogramowania dla specjalistów informatyki śledczej. Uczestnik i prelegent wielu konferencji w Polsce i za granicą. Dzięki swoim codziennym kontaktom z partnerami Mediarecovery w USA i Europie Zachodniej jest zawsze na bieżąco z nowościami pojawiającymi się w forensicowym światku. Należy do grona osób, których praca zawodowa łączy się z rzeczywistymi zainteresowaniami.